Direct naar tekst van: Page NL

The Future is Public & De Stad Van Morgen website

UITGENODIGD!

THE FUTURE IS PUBLIC &
DE STAD VAN MORGEN

We leven in een cruciale tijd. Grote problemen als groeiende ongelijkheid, klimaatverandering, armoede, eenzaamheid en uitsluiting hopen zich op. Steden zijn de plek waar die problemen het meest zichtbaar en voelbaar zijn.

Een andere, eerlijke stad is mogelijk, waar ook ter wereld. Een stad die gemeenschappelijk, eerlijk, divers, inclusief, democratisch en solidair is.

Steden zijn ook de plek waar nu de nieuwe oplossingen worden gevonden. Een democratische economie die niet eenzijdig vertrouwt op marktfundamentalisme, maar de vitaliteit en veranderkracht van bewoners en hun zelforganisatie naar boven haalt. Progressieve stadsbesturen in Amsterdam, Barcelona, San Francisco, Napels, Grenoble of Valparaiso kiezen nieuwe wegen om alle bewoners te voorzien van hun recht op een woning, betaalbare en schone energie, zorg, opleiding, een menswaardig en vrij bestaan. Samen vormen zij een groeiende ‘translokale’ beweging die essentiële basisdiensten in democratische handen brengt.

The future is public

4 & 5 december 2019

THE FUTURE IS PUBLIC

Democratic ownership of the economy

Over de toekomst van de democratische economie organiseren de 99 van Amsterdam, het Transnational Institute (TNI) en tal van internationale onderzoeksorganisaties de internationale conferentie Future is Public, Democratic Ownership of the Economy.

De stad van morgen

6 & 7 december 2019

DE STAD VAN MORGEN

Democratisering van de wijkeconomie

Bewoners, buurtinitiatieven, denkers en doeners onderzoeken samen hoe we een stad van verandering kunnen worden. De Stad van Morgen gaat over meer macht voor Amsterdammers. Over een rechtvaardige, solidaire economie waar elke burger van profiteert.

Op de internationale conferentie Future is Public: Democratic Ownership of the Economy wisselen we ervaringen en best practices uit. We leren van de voorbeelden uit andere steden waar gemeentebesturen en stedelijke collectieven de armoede, ongelijkheid, eenzaamheid, vervuiling, uitsluiting, woningnood en klimaatcrisis te lijf gaan.

We zien dat steden vol veranderkracht zitten. Wereldwijd bouwen progressieve steden, bewoners en hun organisaties aan alternatieve structuren die de macht van de markt terugdringen en de macht van burgers groter maken. Ze nemen energie, water, gezondheidszorg, kinderopvang in eigen handen. Ze ontwikkelen stadslandbouw, woon- en werkcoöperaties, energiecollectieven, een eigen munt en levendige wijkeconomieën. Met werknemerscoöperaties bevoorraden ze lokale instellingen en investeren de opbrengsten weer in de lokale economie en gemeenschappen.

Ook in Amsterdam gebeurt heel veel. In de 99 wijken van Amsterdam ervaren veel bewoners gemeenschapszin. De lokale conferentie De stad van morgen, Democratisering van de Wijkeconomie dient om al die initiatieven en experimenten te helpen groeien en te verbinden. Om levensvatbare strategieën, alternatieven en oplossingen bij elkaar te brengen. En ze aan te sluiten op die internationale beweging die streeft naar een rechtvaardigere economie en gelijkere verdeling van macht – in Amsterdam, nationaal en internationaal.

Het Transnational Institute (TNI) is een internationaal onderzoeks- en belangenbehartigingsinstituut dat zich inzet voor een rechtvaardige, democratische en duurzame planeet. Al meer dan 40 jaar fungeert TNI als een unieke schakel tussen sociale bewegingen, betrokken wetenschappers en beleidsmakers.

De stad van morgen

De99vanamsterdam staat voor de 99 wijken van de stad en lokale initiatieven die Amsterdam eerlijker, rechtvaardiger en inclusiever maken. De 99 is opgericht om die initiatieven te verbinden, aan elkaar en aan internationale kennisnetwerken, bewegingen en ervaringen. De 99 is een doe- en denktank: een klein team en onderdeel van een veel groter netwerk.