Direct naar tekst van: De Stad van Morgen

The Future is Public & De Stad Van Morgen website

De Stad van Morgen

Meld je aan

Voor elke Amsterdammer die ideeën heeft over hoe de stad anders kan, eerlijker, socialer, gelijkwaardiger, beter…

De Stad van Morgen op 6 & 7 december 2019 is een feestelijke conferentie waar bewoners, buurtinitiatieven, activisten, denkers en doeners samen nadenken en plannen smeden. Over meer macht voor Amsterdammers. Over hoe we de stad rechtvaardiger kunnen maken, met een economie waar elke burger van profiteert. Over een volwaardige plek voor elke Amsterdammer, ongeacht afkomst, achtergrond, klasse, gender of opleiding. 

De Stad van Morgen presenteert De 99 van Amsterdam, de denktank achter de conferentie. We onderzoeken thema’s als democratisering, commons, publieke ruimte, huisvesting, duurzaamheid, energie, inclusie, het huishoudboekje van de wijk. In spellen, workshops, open spaces, verhalen, theater zoeken we discussies en dialogen die passen bij eerlijk, gelijkwaardig, sociaal, democratisch. We verbinden initiatieven, buurtgroepen, netwerken, coöperaties en experimenten die de stad eerlijker en socialer maken, met elkaar. De Stad van Morgen biedt ruimte aan iedereen – van doorgewinterde actievelingen tot Amsterdammers die nieuwsgierig zijn naar de toekomst van de stad.

contact

Heb je een idee en voorstel? Wil je op de hoogte blijven van het programma? Mail info@de99vanamsterdam.nl

waar & wanneer

De Stad van Morgen, 6 & 7 december 2019
K-buurt, Amsterdam Zuidoost:
– Ghanese kerk in Garage Kempering, Kempering 58
– Moskee Taibah, Kraaiennest 125
– Buurthuis de Bonte Kraai, Kraaiennest 68
i.s.m. Hart voor de K-buurt. Lees hier meer over Hart voor de K-buurt

Meld je aan

Programma & Tijdschema

De Stad van Morgen vrijdag 6 december

ochtend: plenair in Ghanese kerk, Garage de Kempering

9.30-10u inloop: registratie, vouchers voor lunch en diner (ook nog later te koop bij de buffetten zelf)
10-10.30u welkom door De 99 van Amsterdam, Hart voor de K-Buurt, Moskee Taibah en de Ghanese Kerk en wethouder Rutger Groot Wassink.
10.30-11u Wat is en wie zijn de 99 van Amsterdam? Ontdek meer over jouw mede-Amsterdammers en hun kijk op municipalisme. Leer de mensen uit je buurt kennen en waar zij mee bezig zijn.

11-12u Alles wat je wilde weten over municipalisme en niet durfde te vragen

  • Keynote door activist Xavi Ferrer. Spaanse activist en een van de organisatoren van de Fearless Cities-conferentie in 2017 in Barcelona. Ferrer gaat in op het nieuwe municipalisme dat overal in Europa en daarbuiten aan het ontstaan is. Wat kunnen we daar als Amsterdammers van leren? ‘Communities who rise up, create their rights …’
  • Drie pitches van drie Amsterdamse wijken die proberen municipalistische denkbeelden concreet te maken.

 

12-13u lunch

middag: workshops op verschillende locaties

Lokale rijkdom. Lezing van Ted Howard van het Amerikaanse Democracy Collaborative over community wealth building, een wijkgerichte aanpak om een sterke, stabiele en lokaal gewortelde economie te ontwikkelen. Howard is de architect van het programma voor groene banen, welvaartsopbouw en werknemerscoöperaties in Cleveland, Ohio.
lezing 13-13.30u Moskee Taibah, centrale hal

Geen mens is illegaal. Hoe kunnen bewoners een breder draagvlak maken om ongedocumenteerden in Amsterdam te verwelkomen? En hoe hangt dit samen met de fearless cities-beweging en met steden die ook pleiten voor meer humane procedures en regels? We gaan in gesprek met Amsterdam City Rights, voor en door ongedocumenteerden.
workshop 13.30-15u Ghanese kerk, Garage de Kempering

Groots Amsterdams denken over energie. De klimaatcrisis als kans voor een nieuwe economie. Over vernieuwende modellen van lokale opwekking en lokaal eigenaarschap. Samen kijken we naar inspirerende steden zoals Barcelona, Plymouth en Wolfhagen. En vooral: hoe kunnen we dat in Amsterdam doen?
workshop 13.30-15u Moskee Taibah, zaal 01

Bepaal waar en hoe je woont. Over het proces van meebepalen, mee-ontwerpen, zelf beheren van huisvesting. Ook komt het Amsterdamse plan voor wooncoöperaties aan de orde: hoe kunnen coöperaties een breekijzer zijn voor huisvesting gebaseerd op solidariteit?
discussie 13.30-15u Moskee Taibah, zaal 1.1

Feministische blik op economie. Over een grensoverschrijdende en lokale economie die niet gestoeld is economische groei, rijkdom en uitputting van de aarde. In samenwerking met Action Aid.
tafelgesprek 13.30-15u Moskee Taibah, zaal 1.3

Onbevreesde zorg. Wat moeten we ervoor doen om onze buurten zorgzamer te maken? Amsterdamse wijken kennen veel anonieme drukte, viezigheid en eenzaamheid. De stad is voor velen te individualistisch en te gestresst. De zorg vanuit instituties moet menselijker, lokaler, kleinschaliger, informeler.
workshop 13.30-15u Buurthuis de Bonte Kraai Grote Zaal

15-15.30u pauze

Fearless eten uit de stad. Hoe kunnen we als stad anders kijken naar voedsel? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat voedsel geen handelswaar meer is maar mensenrecht? Een gesprek tussen stadsboeren, voedselcoöperaties, ‘food commoners’ en andere doeners en denkers uit het voedseldomein.
gesprek 15.30-17u Ghanese kerk Garage de Kempering

Bevrijd de Ruimte! Hoe moet pilotlocatie Vrije Ruimte in Zuidoost eruitzien? Waar is behoefte aan? Voor wie is deze Vrije Ruimte? Ontwerpsessie samen met bewoners en initiatiefnemers uit Zuidoost en de Culturele Stelling van Amsterdam.
ontwerpsessie 15.30-17u Moskee Taibah, centrale hal

Deep Democracy: alle stemmen gelden. Hoe kun je in vijf stappen met buurtbewoners samen beslissen? Leer besluiten nemen waar iedereen zich in kan vinden.
workshop 15.30-17u Moskee Taibah, zaal 1

Lokaal Geld In Overvloed. De neoliberale spelregels doen er niet meer toe. Op naar een eigen munt, een lokaal geldsysteem en waarde door overvloed.
workshop 15.30-17u Moskee Taibah, zaal 1.1

Commons voor Beginners. Over een uitweg uit het hedendaagse economische keurslijf. We passen de basics van commons toe op de lokale buurt en wijkeconomie: wat leveren commons ons op?
workshop 15.30-17u Moskee Taibah, zaal 1.3

Klimaat Escape Game. De klimaatcrisis als kans voor een nieuwe economie: #hoedan?! Speel overheid, markt of burger in energietransitie. Welke taal helpt in de samenwerking tussen burgers, overheid en markt, welke waarden delen we? Energiedemocratie komt niet vanzelf …
spel 15.30-17u Buurthuis de Bonte Kraai Grote Zaal

parallel
  • Lucht je hart. Vrije ruimte over onderwerpen die niet in het programma staan en wel belangrijk voor je zijn. Buurthuis de Bonte Kraai kamer 1
  • Pin jouw lokale initiatief op de plattegrond van Amsterdam. Buurthuis de Bonte Kraai kantine
plenair Ghanese kerk, Garage de Kempering

17.10-17.30u De oogst: gezamenlijke terugblik op de eerste dag van de conferentie. Ghanese kerk, Garage de Kempering

en ook …

Het 99-café. 17-19u Buurthuis de Bonte Kraai Wintertuin

Documentaire. The Last Man in San Francisco. 20-21u. Voor jongeren onder 26 jaar. Filmclub Kraaiennest, identity movies & more bij Hart voor de K-buurt, Klieverink 73

 

De Stad van Morgen zaterdag 7 december

Voor wie op zaterdag kinderopvang nodig heeft: er is gratis kinderopvang voor 40 kinderen bij Kinderopvang Partou, Kelbergen 16, op 500 meter loopafstand van metrostation Kraaiennest. Opgeven kan via hartvoordekbuurt@gmail.com, onder vermelding van kinderopvang 7 december. Het is voor kinderen vanaf 2 jaar.

ochtend: plenair in Ghanese kerk, Garage de Kempering

9.30-10u inloop

10-10.30u welkom & opening Met een terugblik op de internationale conferentie en eerste dag van De Stad van Morgen. En de vraag van vandaag: wat maakt Amsterdam rebels?

11-12u keynote & interview met David Harvey, sociaal-geograaf en hoogleraar aan de City University of New York, schrijver van Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution.

12-12.30u tafelgesprekken. Wat betekenen de woorden van David Harvey voor onze wijk en onze stad?

12.30-13.30 lunch. 

Tijdens lunch is er een bijeenkomst voor Buurtplatformen van Zuidoost. Hart voor de K-Buurt, Klieverink 73 
middag: workshops op verschillende locaties

Verbeelding aan de macht. Kunnen we buurten zo inrichten zodat gebruikers en bewoners centraal staan? Ga aan de slag met kaarten van jouw buurt, en onderzoek welke kwaliteiten en knelpunten je buurt heeft. En: bedenk vervolgens strategieën wat buurtbewoners aan die knelpunten kunnen doen, of hoe ze die kwaliteiten kunnen versterken.
ontwerpsessie 13.30-15.30u Moskee Taibah, centrale hal en zaal 1

Jong & onbetaalbaar. Wat moet Amsterdam doen aan betaalbare woningen voor jongeren en studenten? Hoe organiseren jongeren zich in Amsterdam om hun plek in de stad te behouden? 
workshop 13.30-15.30u Moskee Taibah, zaal 1.1 (het is nog onzeker of deze workshop kan doorgaan.)

De municipalistische Internationale. Overal ter wereld proberen lokale bewegingen en progressieve stadsbesturen systeemverandering voor elkaar te krijgen. Hoe kunnen zij en wij samenwerken? De eerste grote kans is het World Social Forum on Transformative Economies in Barcelona in juni 2020.
tafelgesprek 13.30-15.30u Moskee Taibah, zaal 1.2

Rebels klimaat. Als eerste stad van Nederland heeft Amsterdam formeel uitgesproken dat er sprake is van een klimaatcrisis. We gaan in gesprek over concrete acties en strategieën om de klimaatcrisis in de stad te bestrijden. Want zonder ongehoorzame burgers en ongehoorzame stad, geen verandering. 
workshop 13.30-15.30u Buurthuis de Bonte Kraai Grote Zaal

Wijkassemblee Zuidoost 13.30-15.30u Ghanese kerk, Garage de Kempering
Wijkassemblee Nieuw-West 13.30-15.30u Moskee Taibah, zaal 1.3
Wijkassemblee Noord 13.30-15.30u Moskee Taibah, zaal 1
Een wijkassemblee is de plek om over problemen in je buurt te vertellen en verhalen van anderen te horen. Samen onderzoek je de uitdagingen van de buurt én de oorzaken, en samen werk je aan een sterkere buurt.

parallel
  • Lucht je hart. Vrije ruimte over onderwerpen die niet in het programma staan en wel belangrijk voor je zijn. Buurthuis de Bonte Kraai jongerenkamer 2
  • Pin jouw lokale initiatief op de kaart van Amsterdam. Buurthuis de Bonte Kraai Kantine
  • Expositie Open Atelier Zuidoost. Expositie Open Atelier Zuidoost. Kunst van Bijlmermakers die vanuit sloopflats, leegstaande en gerenoveerde gebouwen werken. Entree Moskee Taibah en Kruitberg 1002A t/m 2007B

15.30-16u pauze

plenair Ghanese kerk, Garage de Kempering

16-17u terugkijken & vooruitblikken: interviews, uitwisseling, de oogst en: wat doen De 99 van Amsterdam in 2020-2021?

17-18.30u Diner voor alle deelnemers en gasten. Buurthuis de Bonte Kraai Grote Zaal. Vouchers voor € 7,50 zijn te koop ‘s ochtends en bij het dinerbuffet.

19-22u Feest! voor alle deelnemers en gasten, en buurtbewoners als dank voor gebruik van hun buurt. Buurthuis de Bonte Kraai Grote Zaal
poetry & spoken word door Rauw (v/v) & Ronald Offermans
dj Emsiflybokoe & dansen
all female band Miss Catharsis, met soul, jazz en indie-rock.

Ook: Fearless TV: jongeren van de K-buurt verzorgen live walk-in podcast en broadcast. Buurthuis de Bonte Kraai Etalage

 

Meld je aan

bekijk het programmaboekje – verkrijgbaar tijdens de conferentie